Drejtësi
Tirana_1_qPJXRsL

Drejtësi - Universiteti I Tiranës

640
Kuota
7.91
Mesatarja e fundit fituese (2022)
3366
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Drejtësi" ofrohet tek Universiteti I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 40% E cila perbehet nga nota mesatare e te gjithe viteve te shkolles se mesme.
2 Mesatare e matures shteterore 10% Mesatarja e te gjitha provimeve te matures shteterore

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Gjuhë shqipe dhe letërsi PO 20% Te gjitha vlersimet e marra ne kete lende perfshire dhe noten e provimit te matures
2 Gjuhe e huaj e parë PO 10% Te gjitha vlersimet e marra ne kete lende perfshire dhe noten e provimit te matures
3 Qytetari PO 5% Te gjitha vlersimet e marra ne kete lende perfshire edhe provimin e matures nese e ka dhene
4 Histori PO 5% Te gjitha vlersimet e marra ne kete lende perfshire edhe provimin e matures nese e ka dhene
5 Ekonomi PO 5% Te gjitha vlersimet e marra ne kete lende perfshire edhe provimin e matures nese e ka dhene
6 Matematikë PO 5% Te gjitha vlersimet e marra ne kete lende perfshire dhe noten e provimit te matures

Kritere të tjera

Koefiçenti i shkolles se mesme. 1) Te gjitha shkollat e mesme gjimnaze, brenda dhe jashte vendit, ( perjashtuar gjimnazin me kohe te shkurtuar) e kane koefiçentin (Kshg - 1.2) 1) Te gjitha shkollat e mesme me karakter profesional (Kshg - 1.0)

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr