Bioteknologji
Tirana_1_qPJXRsL

Bioteknologji - Universiteti I Tiranës

100
Kuota
7.61
Mesatarja e fundit fituese
953
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Bioteknologji" ofrohet tek Universiteti I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 70% Mesatarja sipas VKM

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Biologji JO 20% Nota e Biologjisë 12, nga kurrikula me zgjedhje e vitit III
2 Kimi JO 10% Nota e Kimisë 12, nga kurrikula me zgjedhje e vitit III

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr