Administrim - Biznes (Sarandë)
Tirana_1_qPJXRsL

Administrim - Biznes (Sarandë) - Universiteti I Tiranës

75
Kuota
6.54
Mesatarja e fundit fituese (2022)
80
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Administrim - Biznes (Sarandë)" ofrohet tek Universiteti I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 50% 50% Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë)

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Gjuhe e Huaj JO 10% Gjuhë e Huaj, me një peshë 10%. Në gruplëndën “Gjuhë e Huaj”, përfshihen të gjitha lëndët e “Gjuhëve të huaja” të zhvilluara nga Maturanti.
2 Ekonomi JO 15% Ekonomi, me një peshë 15%. Nëse Maturanti ka zhvilluar edhe lëndë të tjera të gruplëndës “Ekonomi”, si në listën më poshtë, do të merret mesatarja e thjeshtë e të gjitha notave të këtyre lëndëve, gjatë gjithë viteve të studimeve të shkollës së mesme, përfshirë dhe ato të maturës shtetërore. 1. Ekonomi 2. Ekonomi Berthame 3. Ekonomi e përgjithshme 4. Ekonomi e thelluar 5. Ekonomi e thelluar (Lëndë me zgjedhje ) 6. Ekonomi e turizmit 7. Ekonomi e zbatuar 8. Ekonomi kombëtare 9. Ekonomi ndërmarrjeje 10. Ekonomi shëndeti 11. Ekonomi tatime 12. Ekonomia dhe te drejtat 13. Ekonomia e personelit 14. Ekonomia e tatimeve 15. Ekonomi-Hyrje në Biznes 16. Ekonomik 17. Ekonomiks 18. Njohuri për ekonominë 19. Parimet e ekonomisë 20. Praktikë ekonomike 21. Business and economics in english 22. Ekonomi -Filozofi
3 Fizikë JO 10% Fizikë, me një peshë 10%. Nëse Maturanti ka zhvilluar edhe lëndë të tjera të gruplëndës “Fizikë”, si në listën më poshtë, do të merret mesatarja e thjeshtë e të gjitha notave të këtyre lëndëve, gjatë gjithë viteve të studimeve të shkollës së mesme, përfshirë dhe ato të maturës shtetërore. 1. Fizikë 2. Fizikë - I 3. Fizikë (Lëndë me zgjedhje të detyruar) 4. Fizikë Berthame 5. Fizikë e avancuar 6. Fizikë e thelluar 7. Fizikë e zbatuar 8. Fizikë Gjuhe Italiane 9. Shkenca natyrore ( Kimi, Fizike, Ekologji) 10. Sisteme teknike (Fizikë, Elektronikë, Elektroteknikë) 11. Shkenca natyrore 12. Shkenca (qe ka ne perberje lende fizike) 13. Shkenca Modul
4 Matematikë JO 15% Matematikë, me një peshë 15%. Nëse Maturanti ka zhvilluar edhe lëndë të tjera të gruplëndës “Matematikë”, si në listën më poshtë, do të merret mesatarja e thjeshtë e të gjitha notave të këtyre lëndëve, gjatë gjithë viteve të studimeve të shkollës së mesme, përfshirë dhe ato të maturës shtetërore. 1. Matematikë 2. Matematikë dhe elementet e statistikës 3. Matematikë dhe të dhënat e statistikës 4. Matematikë e avancuar 5. Matematikë e thelluar 6. Matematikë e zbatuar 7. Matematikë I 8. Matematikë II - MA 9. Matematikë, Gjermane 10. Matematikë, Gjimnaz 11. Matematikë, Gjuhesore 12. Matematikë, Italiane 13. Matematikë, Profesionale 14. Matematikë-profil 15. Përforcim Matematikë 16. Matematikë - Kompjuter 17. Algjebër 18. Algjebër II 19. Algjebër Trigonometri

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr