Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Violinë - Universiteti I Arteve I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Violinë, e cila ofrohet pranë Universiteti I Arteve I Tiranës.

Kuota në total 10
Mes. e fundit fituese 7.63
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 5.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë, 2024

LEXO ME VËMENDJE: Është e vështirë të përcaktohet nëse e fitoni ose jo degën në këtë moment, pasi konkurimi me 7 faza ju lejon të fitoni edhe nëse jeni renditur shumë larg nga kuotat minimale. Ka pasur raste që kanë qënë të renditur në pozicionin e 1000 dhe ka pasur 100 kuota të lira dhe prapë kanë fituar. Përdoreni informacionin nga ky shërbim vetëm për të marrë një ide të konkurrencës së këtij viti.

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 5.0
Pikët 167.0
Mes. e gjimnazit 8.07
Mes. provimeve të maturës 7.19

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 30% Në zbatim të Vendimit të Senatit Akademik të UART, pikët maksimale për konkurim janë 200. 30% e totalit ose 60 pikë i takojnë notës mesatare të viteve të studimit të shkollës së mesme dhe provimeve të maturës shtetërore. 70% ose 140 pikë i takojnë rezultateve të konkurseve të pranimit.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Pranimet në të gjitha programet e studimit të ciklit të parë Bachelor, me kohë të plotë, në Universitetin e Arteve, për vitin akademik 2024-2025, bëhen mbi bazën e rezultateve të Maturës Shtetërore dhe rezultateve të fituara në konkursin e pranimit, të organizuara nga Fakulteti i Muzikës. Informacioni i detajuar është i publikuar në faqen zyrtare ueb të Universitetit të Arteve – www.uart.edu.al. Për kriteret dhe rregulloret e konkurseve të pranimit për vitin akademik 2024-2025 vizitoni lidhjen: http://uart.edu.al/media/Rregulloret%20dhe%20kriteret%20BACHELOR,%202024-2025,%20FM.pdf

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.