Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Marrëdhënie ndërkombëtare (Siguri,Studime Europiane,Administratë Publike,Partitë Politike,Marrëdhënie Publike) - Universiteti Europian I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Marrëdhënie ndërkombëtare (Siguri,Studime Europiane,Administratë Publike,Partitë Politike,Marrëdhënie Publike), e cila ofrohet pranë Universiteti Europian I Tiranës.

Kuota në total 19
Mes. e fundit fituese 6.64
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 122.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 122.0
Pikët 1.0
Mes. e gjimnazit 7.03
Mes. provimeve të maturës 6.25

Kriteret e pranimit

Nuk i kemi kriteret e kësaj dege.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.