Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Financë (Bankë,Kontabilitet,Sigurime,Menaxhim i Organizatave,Informatikë Ekonomike) - Universiteti Europian I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Financë (Bankë,Kontabilitet,Sigurime,Menaxhim i Organizatave,Informatikë Ekonomike), e cila ofrohet pranë Universiteti Europian I Tiranës.

Kuota në total 101
Mes. e fundit fituese 6.69
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 314.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

LEXO ME VËMENDJE: Është e vështirë të përcaktohet nëse e fitoni ose jo degën në këtë moment, pasi konkurimi me 7 faza ju lejon të fitoni edhe nëse jeni renditur shumë larg nga kuotat minimale. Ka pasur raste që kanë qënë të renditur në pozicionin e 1000 dhe ka pasur 100 kuota të lira dhe prapë kanë fituar. Përdoreni informacionin nga ky shërbim vetëm për të marrë një ide të konkurrencës së këtij viti.

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 314.0
Pikët 1.0
Mes. e gjimnazit 6.95
Mes. provimeve të maturës 6.44

Kriteret e pranimit

Nuk i kemi kriteret e kësaj dege.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.