Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Edukim Fizik e Sporte - Universiteti Barleti

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Edukim Fizik e Sporte, e cila ofrohet pranë Universiteti Barleti.

Kuota në total 250
Mes. e fundit fituese 5.56
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 398.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

LEXO ME VËMENDJE: Është e vështirë të përcaktohet nëse e fitoni ose jo degën në këtë moment, pasi konkurimi me 7 faza ju lejon të fitoni edhe nëse jeni renditur shumë larg nga kuotat minimale. Ka pasur raste që kanë qënë të renditur në pozicionin e 1000 dhe ka pasur 100 kuota të lira dhe prapë kanë fituar. Përdoreni informacionin nga ky shërbim vetëm për të marrë një ide të konkurrencës së këtij viti.

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 398.0
Pikët 55.0
Mes. e gjimnazit 5.53
Mes. provimeve të maturës 5.6

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 50% 1. Kriteri i pranimit për aplikim do të jetë nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin akademik 2024-2025. 2. Renditja e aplikantëve që plotësojnë kriterin e notës mesatare në programin e Edukimit Fizik e Sporte bëhet sipas nivelit më të lartë të pikëve të përllogaritur: 50% e pikëve totale (totali është 100 pikë) përcaktohen sipas notës mesatare të përcaktuar në VKM dhe 50% e pikëve përcaktohen nga testi fizik i zhvilluar pranë Universiteti Barleti; nëse totali i pikëve do të rezultojë e njëjtë për më shumë se 2 aplikantë, do të merret në konsideratë nota më e lartë e provimit të Gjuhës së Huaj në Provimet e detyrueshme të Maturës; nëse nota do të jetë sërisht e njëjtë, merret në konsideratë koha e regjistrimit të aplikantit për të vazhduar studimet në Universiteti Barleti.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.