Shkenca Ekonomike
Durresi

Shkenca Ekonomike - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

60
Kuota
6.69
Mesatarja e fundit fituese
216
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Shkenca Ekonomike" ofrohet tek Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 100% Maturantët do të vlerësohen sipas notes mesatare në rend zbritës (nota mesatare 50% mesatarja e të gjitha lëndëve + 50% provimet e matures shtetërore) Për aplikantët që vijnë nga Shkollat Profesionale Ekonomike, të aplikohet koefiçenti 1.2

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr