Psikologji
Durresi

Psikologji - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

50
Kuota
7.49
Mesatarja e fundit fituese
336
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Psikologji" ofrohet tek Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 100% Kandidatët që aplikojnë në programin e studimit Bachelor “Psikologji” duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar në VKM-në përkatëse në fuqi. Përllogaritja e mesatares është aritmetike, maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr