Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Gjuhë Gjermane dhe Angleze - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Gjuhë Gjermane dhe Angleze, e cila ofrohet pranë Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës.

Kuota në total 42
Mes. e fundit fituese 6.66
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 133.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 133.0
Pikët 666.0
Mes. e gjimnazit 6.89
Mes. provimeve të maturës 6.43

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 100% Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme: 1. Kandidatët që aplikojnë në programin e studimit “Gjuhë Gjermane dhe Angleze” duhet të plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave në fuqi, si dhe të plotësojnë kriteret e përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë para hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, për programet e studimit për të cilat aplikojnë. 2. Përllogaritja e mesatares është aritmetike, maturantët do të vlerësohen sipas notës mesatare në rend zbritës.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.