Edukator për moshën 0-3 vjeçare
Durresi

Edukator Për Moshën 0-3 Vjeçare - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

75
Kuota
5.53
Mesatarja e fundit fituese (2022)
375
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Edukator Për Moshën 0-3 Vjeçare" ofrohet tek Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 100% Pranohen studentët të cilët plotësojnë kriterin e mëposhtëm: 1. Kandidatët që kanë përfunduar maturën shtetërore dhe plotësojnë kriterin e notës mesatare të përcaktuar me VKM, për programet e studimit profesionale 2-vjeçare (mesataare e hapur me rankim); 2. Kandidatët që kanë një diplomë të shkollës së mesme ekuivalente të një vendi të huaj; 3.Shtetasit e huaj në kushtet dhe mënyrat e parashikuara nga marrëveshjet dypalëshe ose shumëpalëshe. 4. Kandidatët që kanë përfunduar me sukses maturën shtetërore dhe kanë status të veçantë.

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr