Stomatologji
Aldent

Stomatologji - Universiteti Aldent

150
Kuota
6.86
Mesatarja e fundit fituese
836
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Stomatologji" ofrohet tek Universiteti Aldent. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 60% Mesatarja e shkolles se mesme 60 %

Kriteret mbi lëndët

# Lënda Ndikon Pesha Shënime
1 Kimi JO 10% --
2 Biologji JO 10% --
3 Gjuhe e huaj e parë JO 10% --
4 TIK JO 5% --
5 Qytetari JO 5% --

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr