Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Make Up Artist - Tirana Esthetics & Style School

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Make Up Artist, e cila ofrohet pranë Tirana Esthetics & Style School.

Kuota në total 55
Mes. e fundit fituese 6.42
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 69.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 69.0
Pikët 6.0
Mes. e gjimnazit 5.89
Mes. provimeve të maturës 6.94

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Programi Make Up Artist ka kohëzgjatjen 1-vit akademik. Ky program studimi është krijuar për të mundësuar një formim të plotë e gjithë përfshirës për të fituar njohuritë e nevojshme për profesionin e make-up artist. Kjo mund të arrihet duke maksimizuar aftësitë krijuese të studentëve e duke përforcuar talentin që ata kanë, për të qënë përgatitur të plotësojnë të gjitha kërkesat si profesionistë të fushës në nivelet e kërkuara në industrinë e make up-it të ditëve të sotme. Programet përfshijnë leksione mbi rëndësinë e studimeve teorike, të kombinuara me demostrime, praktika një-më-një dhe projekte individuale. Kohëzgjatja: 1 Vit Akademik (750 orë mësimore të ndara në 2 semestra) 60 Kredite ECTS Kriteret e pranimit: Mosha mbi 18 vjeç Diplomë e Maturës Shtetërore Programi i studimit është i përshtatshëm për të gjithë ata që kanë interes për fushën e make up-it. Aplikantët duhet të kenë njohuri bazë në aplikimin e make up-it dhe/ose kozmetologji.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.