Make Up Artist
TESS

Make Up Artist - Tirana Esthetics & Style School

55
Kuota
6.42
Mesatarja e fundit fituese
69
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Make Up Artist" ofrohet tek Tirana Esthetics & Style School. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Programi Make Up Artist ka kohëzgjatjen 1-vit akademik. Ky program studimi është krijuar për të mundësuar një formim të plotë e gjithë përfshirës për të fituar njohuritë e nevojshme për profesionin e make-up artist. Kjo mund të arrihet duke maksimizuar aftësitë krijuese të studentëve e duke përforcuar talentin që ata kanë, për të qënë përgatitur të plotësojnë të gjitha kërkesat si profesionistë të fushës në nivelet e kërkuara në industrinë e make up-it të ditëve të sotme. Programet përfshijnë leksione mbi rëndësinë e studimeve teorike, të kombinuara me demostrime, praktika një-më-një dhe projekte individuale. Kohëzgjatja: 1 Vit Akademik (750 orë mësimore të ndara në 2 semestra) 60 Kredite ECTS Kriteret e pranimit: Mosha mbi 18 vjeç Diplomë e Maturës Shtetërore Programi i studimit është i përshtatshëm për të gjithë ata që kanë interes për fushën e make up-it. Aplikantët duhet të kenë njohuri bazë në aplikimin e make up-it dhe/ose kozmetologji.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
Pyetje/komente rreth kësaj dege (
)
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr