Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Hair Artist - Tirana Esthetics & Style School

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Hair Artist, e cila ofrohet pranë Tirana Esthetics & Style School.

Kuota në total 65
Mes. e fundit fituese 5.75
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 63.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 63.0
Pikët 5.0
Mes. e gjimnazit 5.42
Mes. provimeve të maturës 6.07

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Programi Hair Artist në TESS zhvillohet gjatë 2 viteve akademike. Ky program ka si synim përgatitjen e profesionistëve në këtë fushë duke ofruar një formim të plotë. Programi përfshin njohuri që lidhen me anatominë, flokët e trikologjinë e gjithashtu njohuri që lidhen me aftësitë menaxheriale dhe komunikuese të domosdoshme për këtë fushë. Një domosdoshmëri për këtë fushë janë edhe njohuritë teorike, demostrimet dhe praktikat lidhur me proceset e flokëve, si trajtimet, lyerja dhe prerja të cilat do të studiohen në profilin Hair Artist. Programet përfshijnë leksione mbi rëndësinë e studimeve teorike, të kombinuara me demostrime, praktika një-më-një dhe projekte individuale. Kohëzgjatja: 2 Vite Akademike (1,500 orë mësimore të ndara në 4 semestra) 120 Kredite ECTS Kriteret e pranimit: Mosha mbi 18 vjeç Diplomë e Maturës Shtetërore

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet