tbuc_logo

Administrim-Biznesi Me Profil Menaxhim - Tirana Business University College

30
Kuota
6.75
Mesatarja e fundit fituese (2022)
93
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
PERGJIGJU PYETJES!
Nga 1-5, sa frikë ke për provimet e maturës?
1
😊
2
🙂
3
😐
4
🙁
5
😢
A e fiton dot këtë degë? Shiko pikët e tua këtu
Notat në provimet e maturës që ju duhen për të fituar degën
Dëshironi të shihni notat që ju duhen në provimet e maturës për të fituar degën?
Regjistrohu Hyr në llogari
Konkurrenca për këtë program studimi

Programi i studimit "Administrim-Biznesi Me Profil Menaxhim" ofrohet tek Tirana Business University College. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.

Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 60% Renditja përfundimtare e kandidatëve bazohet te shuma e pikëve të marra sipas mesatares dhe sipas intervistës. Kandidati që mesataren e kombinuar (mesatare e maturës + mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme) e ka të barabartë me minimumin që përcakton Këshilli i Ministrave (KM) merr 1 pikë. Kandidati me mesataren e kombinuar 10 merr 60 pikë. Të tjerët marrin proporcionalisht nga 1 pikë deri në 60 pikë.

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Shkalla e motivimit e kandidatit për të studiuar dhe për t'u aftësuar profesionalisht. Shënime: Çdo kandidat zhvillon një intervistë personale me Komisionin e Pranimeve në Tirana Business University College. Intervista vlerësohet me 1 pikë deri në 40 pikë. Intervista ka për qëllim të kuptojë se sa i informuar është kandidati mbi modelin, metodat dhe rregullat për shkollimin e lartë dhe formimin profesional në TBU si dhe të shkallës së angazhimit të kandidatit për t’u përballuar me to. Kryerja e intervistës është avantazh i fortë për kualifikim dhe kusht për të vlerësuar mundësinë për bursa studimi.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr