Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Administrim-Biznesi me profil Kontabilitet-Financë - Tirana Business University College

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Administrim-Biznesi me profil Kontabilitet-Financë, e cila ofrohet pranë Tirana Business University College.

Kuota në total 25
Mes. e fundit fituese 6.89
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 77.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 77.0
Pikët 41.0
Mes. e gjimnazit 6.69
Mes. provimeve të maturës 7.09

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 60% Renditja përfundimtare e kandidatëve bazohet te shuma e pikëve të marra sipas mesatares dhe sipas intervistës. Kandidati që mesataren e kombinuar (mesatare e maturës + mesatare e përgjithshme e shkollës së mesme) e ka të barabartë me minimumin që përcakton Këshilli i Ministrave (KM) merr 1 pikë. Kandidati me mesataren e kombinuar 10 merr 60 pikë. Të tjerët marrin proporcionalisht nga 1 pikë deri në 60 pikë.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Shkalla e motivimit e kandidatit për të studiuar dhe për t'u aftësuar profesionalisht. Shënime: Çdo kandidat zhvillon një intervistë personale me Komisionin e Pranimeve në Tirana Business University College. Intervista vlerësohet me 1 pikë deri në 40 pikë. Intervista ka për qëllim të kuptojë se sa i informuar është kandidati mbi modelin, metodat dhe rregullat për shkollimin e lartë dhe formimin profesional në TBU si dhe të shkallës së angazhimit të kandidatit për t’u përballuar me to. Kryerja e intervistës është avantazh i fortë për kualifikim dhe kusht për të vlerësuar mundësinë për bursa studimi.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet