Program Image
Universitet privat I paverifikuar

Informatikë Biznesi - Kolegji Universitar I Biznesit

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Informatikë Biznesi, e cila ofrohet pranë Kolegji Universitar I Biznesit.

Kuota në total 22
Mes. e fundit fituese 7.35
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 43.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën
Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 43.0
Pikët 7.0
Mes. e gjimnazit 7.08
Mes. provimeve të maturës 7.62

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 100% Përveç notës mesatare nuk ka kritere të tjera pranimi

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.