Teknologji e Instalimeve Elektrike
PROFESIONALI

Teknologji E Instalimeve Elektrike - Kolegji Profesional I Tiranës

28
Kuota
5.58
Mesatarja e fundit fituese (2022)
61
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
Fitoje degën e studimit!
Dëshiron ta fitosh këtë degë studimi?
Mesataret e fundit fituese (2023)
Mesataret e fundit fituese (2022)
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Teknologji E Instalimeve Elektrike" ofrohet tek Kolegji Profesional I Tiranës. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Në programin e studimit "Teknologji e Instalimeve Elektrike" pranohen për t'u regjistruar shtetasit shqiptarë dhe nga trojet (Kosovë, Republika e Maqedonisë së Veriut, Mal i zi, Preshevë, Bujanoc, Medvegjë) si dhe/ose të huaj që plotësojnë këto kritere: a. Vërtetojnë me dokument zyrtar përfundimin e Maturës Shtetërore, si edhe zotërimin e dëftesës së pjekurisë ose diplomës përkatëse, që bën të mundur regjistrimin në programin e studimit, sipas legjislacionit në fuqi; b. Kryejnë pagesën e tarifës së caktuar vjetore dhe/ose të plotë sipas kushteve dhe përcaktimeve në kontratën e regjistrimit të Studentit; c. Dorëzojnë dokumentet e nevojshme për lidhjen e kontratës së regjistrimit të Studentit; d. Plotësojnë të gjitha kriteret e pranimit të përcaktuara nga organet drejtuese të KPT.

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr