Skemat e Vlerësimit - Provimet me Zgjedhje / Matura 2019
Cover Image

Skemat e Vlerësimit - Provimet me Zgjedhje / Matura 2019

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
25 June, 2019

Provimet me zgjedhje janë provimet finale të Maturës Shtetërore 2019 që sinjalizojnë përfundimin zyrtar të Maturës Shtetërore. Ne kemi bërë të mundur për juve skemat e vlerësimit të cilat ju mund t’i aksesoni për të kontrolluar saktësinë e përgjigjeve që keni dhënë në provim.

Biologji, skemë vlerësimi - Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/biologji_skema-1.pdf
Ekonomi, skemë vlerësimi - Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/ekonomi_skema_a.pdf
Ekonomi, skemë vlerësimi - Varianti B: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/ekonomi_skema_b.pdf
Filozofi-Sociologji, skemë vlerësimi - Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/filozofi_sociologji_a.pdf
Filozofi-Sociologji, skemë vlerësimi - Varianti B: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/filozofi_sociologji_b.pdf
Fizikë, skemë vlerësimi - Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/fizike_skema-1.pdf
Gjeografi, skemë vlerësimi - Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/gjeografi_skema-1.pdf
Histori, skemë vlerësimi - Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/histori_skema-1.pdf
Kimi, skemë vlerësimi - Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/kimi_skema-1.pdf
Qytetari-Psikologji, skemë vlerësimi - Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/qytetari_skema_a.pdf
Qytetari-Psikologji, skemë vlerësimi - Varianti B: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/qytetari_skema_b.pdf


image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr