Skema e Vleresimit - Matematike / Matura 2019

None

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
17 June, 2019

Provimi i Matematikës është provimi i tretë i detyruar i Maturës Shtetërore 2019, pas provimit të gjuhës së huaj si edhe provimit të gjuhë shqipe dhe letërsisë. Ne kemi bërë të mundur për juve Skemat e Vlerësimit të cilat ju mund t'i aksesoni për të kontrolluar saktësinë e përgjigjeve që keni dhënë në provim.

Matematikë - Gjimnaz i Pergjithshem Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_gjimnaz.pdf

Matematikë - Gjimnaz i Pergjithshem Varianti B: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_gjimnaz_b.pdf

Matematikë - Profesionale Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_profesional_kurrikul_vjeter.pdf

Matematikë - Profesionale Varianti B: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_profesional_b.pdf

Matematikë - Gjuhësor  Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_profesional_kurrikul_vjeter.pdf

Matematikë - Gjuhësor  Varianti B: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_gjuhesor_b.pdf

Shtepia Shërbimet Lajmet