Cover Image

Provimet me Zgjedhje, Matura 2022 - Modele Testesh dhe Skema Vleresimi

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
22 June, 2019

Në këtë faqe do të keni disa modele testesh të hartuara nga Ministria dhe përgjigjet e këtyre testeve në skemat e vlerësimit.

Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/biologji_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/biologji_skema.pdf

Matura 2018

Biologji Berthame – 2018 Biologji e Thelluar – 2018

Matura 2017

Biologji Berthame – 2017 Biologji e Thelluar – 2017   

Ekonomi
Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/ekonomi_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/ekonomi_skema.pdf

Matura 2018

Ekonomi – Modeli 2018

Ekonomi – Skema e Vleresimit 2018 

Filozofi-Sociologji
Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/filozofi_sociologji_modeli.pdf
Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/filozofi_sociologji_skema.pdf 

Fizikë
Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/fizike_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/fizike_skema.pdf 

Gjeografi
Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/gjeografi_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/gjeografi_skema.pdf

Histori
Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/histori_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/histori_skema.pdf 

Kimi
Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/kimi_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/kimi_skema.pdf

Matura 2018

Kimi Berthame – 2018 Kimi e Thelluar – 2018

Matura 2017

Kimi Berthame – 2017 Kimi e Thelluar – 2017 

Qytetari-Psikologji
Modelin e provimit mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/qytetari_psikologji_modeli.pdf

Skemën e vlerësimit për modelin mund t'a gjeni duke klikuar këtu: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/qytetari_psikologji_skema.pdf

image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr