Universitet publik I paverifikuar

Infermier

Shfletoni këtë faqe për të marrë më shumë informacion për këtë profesion.

Paga mesatare mujore 61 741 Lekë
Mundësia e punësimit 80%
Kërkesa e tregut E lartë
Edukimi i nevojshëm Universitet

Infermieria është një profesion i kujdesit shëndetësor, për të siguruar kujdesin dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë. Detyrat e një infermieri variojnë në varësi të niveleve të specializimit dhe vendit të punës, por zakonisht përfshijnë:

  1. Monitorimin e shëndetit të pacientëve dhe vlerësimi i gjendjes fizike dhe emocionale të tyre.
  2. Dhënia e ilaçeve dhe trajtimeve të nevojshme sipas urdhrave të mjekëve.
  3. Mbulimi i nevojave bazë dhe mbrojtja e pacientëve nga rreziqet dhe infeksionet.
  4. Bashkëpunimi me mjekët dhe stafin tjetër shëndetësor për të siguruar kujdesin e përshtatshëm.
  5. Menaxhimi i dokumentacionit shëndetësor dhe mbajtja e regjistrave të rëndësishëm të pacientëve.

Specializimet e infermierëve përfshijnë fusha të tilla si infermieri mjekësore, infermieri e reanimacionit, infermieri pediatrike, infermieri psikiatrike dhe shumë të tjera.

Të jesh infermier është një profesion që kërkon shumë devotshmëri, etikë pune dhe aftësi të mira komunikimi. Ky profesion ofron një mundësi të jashtëzakonshme për të ndikuar në jetën e njerëzve, duke i ndihmuar ata në kohë të vështira dhe kontribuuar në promovimin e shëndetit dhe mirëqenies së tyre.

Studimi në degën e infermierisë sjell njohuri të thella në shkencat shëndetësore, praktikat klinike dhe teknologjinë mjekësore. Pas përfundimit të studimeve, infermierët kanë mundësi të punojnë në shumë sektorë të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë spitale, klinikë private, institucione shëndetësore, organizata ndihmëse dhe shumë të tjera.

Nëse ju jeni një person që ka pasion për ndihmën ndaj të tjerëve dhe dëshironi të keni një ndikim pozitiv në shoqëri, specializimi në infermieri është një zgjedhje e shkëlqyer për ju. Ky profesion do t'ju japë mundësi të jeni pjesë e një ekipi shënde dhe të ndihmoni në ruajtjen e shëndetit dhe jetës së njerëzve.


Ku dhe çfarë mund të studioni për këtë profesion? (1 programe studimi)

Shtepia Shërbimet Lajmet