pyetje per universitet


Me mesatare te tri viteve 10.00, lende me zgjedhje(biologji) 9.7 . Mesatarja e 4 provimeve 9,04. Mund te arrihet mjekesia? Si mendoni??