Mjekesia e pergjithshme


Me mesatare te tre viteve 10.00 dhe mesatare te provimeve 9.55, pra mesatarja gjithsej 9.77 mund ta kap mjekesin e pergjithshme?

Shtepia Shërbimet Lajmet