mjekesi


10 mes e gjimnazit 9.75 provimet 9.88 vkm
biologji, kimi, fizik 10 te treja vitet
e kam te sigurte 100% mjekesine?