Llogaritja e pikeve


Ju lutem mund te ma dergoj dikush formulen e llogaritjes se pikeve qe keni perdorur ju qe keni qe keni aplikuar per mjeksi??

Shtepia Shërbimet Lajmet