Kur e paguajme tarifen e universitetit ?


Tarifa e universitetit per studentet qe fillojne universitetin ne tetor 2019, paguhet kur shkojme te rregjistrohemi prane sekretarise se universitetit apo kur fillon universiteti (me 14 tetor) ?