Dega e universitetit


ckemi jam Maturanten kete vit dhe kam nje Variant ku kema Mathematik avanc biologji me zgjedhje kam sociologji me zgjedhje teknologji art pamor dhe TIk ,mes e vitit te par e kam 8.77 mes e vitit te dyt 9.43 dhe mes vitit tret Kismet 9.5/9.6 synoj po q pyteja esh a Mund te kap ndonj deg mejeksie Ose vet mjeksin Duke qene se provim me zgjedhje do hedh BIOLOGJINE