POLIS_1

Shkenca Kompjuterike - Universiteti Polis

109
Kuota
7.11
Mesatarja e fundit fituese (2022)
488
Renditja fillestare e fituesit të fundit (2022)
-
Kosto vjetore
PERGJIGJU PYETJES!
Nga 1-5, sa frikë ke për provimet e maturës?
1
😊
2
🙂
3
😐
4
🙁
5
😢
A e fiton dot këtë degë? Shiko pikët e tua këtu
Notat në provimet e maturës që ju duhen për të fituar degën
Dëshironi të shihni notat që ju duhen në provimet e maturës për të fituar degën?
Regjistrohu Hyr në llogari
Konkurrenca për këtë program studimi

Programi i studimit "Shkenca Kompjuterike" ofrohet tek Universiteti Polis. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.

Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime
1 Mesatare VKM 30% Pranimi në Universitetin POLIS për vitin akademik 2024–2025, bazohet në mbledhjen e pikëve të grumbulluara nga mesatarja VKM (30%) + pikët e fituara në testin e formimit të përgjithshëm i cili zhvillohet në U_POLIS (70%)

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Test i formimit të përgjithshëm (me alternativa) – kriter renditës (me peshë specifike 70%). Për më shumë detaje shiko këtu: https://universitetipolis.edu.al/bursa-studimi/

Shënim:

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Plani mësimor për këtë program studimi do të vijë së shpejti.

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr