Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Administrim - Biznes - Universiteti I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Administrim - Biznes, e cila ofrohet pranë Universiteti I Tiranës.

Kuota në total 420
Mes. e fundit fituese 8.68
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 3176.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 3176.0
Pikët 803.0
Mes. e gjimnazit 8.21
Mes. provimeve të maturës 9.15

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare aritmetike e lendeve sebashku me maturen 50% 50% Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë)

Kritere mbi lëndët

Ekonomi 15% Ndikon: JO Ekonomi, me një peshë 15%. Nëse Maturanti ka zhvilluar edhe lëndë të tjera të gruplëndës “Ekonomi”, si në listën më poshtë, do të merret mesatarja e thjeshtë e të gjitha notave të këtyre lëndëve, gjatë gjithë viteve të studimeve të shkollës së mesme, përfshirë dhe ato të maturës shtetërore. 1. Ekonomi 2. Ekonomi Berthame 3. Ekonomi e përgjithshme 4. Ekonomi e thelluar 5. Ekonomi e thelluar (Lëndë me zgjedhje ) 6. Ekonomi e turizmit 7. Ekonomi e zbatuar 8. Ekonomi kombëtare 9. Ekonomi ndërmarrjeje 10. Ekonomi shëndeti 11. Ekonomi tatime 12. Ekonomia dhe te drejtat 13. Ekonomia e personelit 14. Ekonomia e tatimeve 15. Ekonomi-Hyrje në Biznes 16. Ekonomik 17. Ekonomiks 18. Njohuri për ekonominë 19. Parimet e ekonomisë 20. Praktikë ekonomike 21. Business and economics in english 22. Ekonomi -Filozofi
Fizikë 10% Ndikon: JO Fizikë, me një peshë 10%. Nëse Maturanti ka zhvilluar edhe lëndë të tjera të gruplëndës “Fizikë”, si në listën më poshtë, do të merret mesatarja e thjeshtë e të gjitha notave të këtyre lëndëve, gjatë gjithë viteve të studimeve të shkollës së mesme, përfshirë dhe ato të maturës shtetërore. 1. Fizikë 2. Fizikë - I 3. Fizikë (Lëndë me zgjedhje të detyruar) 4. Fizikë Berthame 5. Fizikë e avancuar 6. Fizikë e thelluar 7. Fizikë e zbatuar 8. Fizikë Gjuhe Italiane 9. Shkenca natyrore ( Kimi, Fizike, Ekologji) 10. Sisteme teknike (Fizikë, Elektronikë, Elektroteknikë) 11. Shkenca natyrore 12. Shkenca (qe ka ne perberje lende fizike) 13. Shkenca Modul
Gjuhe e Huaj 10% Ndikon: JO Gjuhë e Huaj, me një peshë 10%. Në gruplëndën “Gjuhë e Huaj”, përfshihen të gjitha lëndët e “Gjuhëve të huaja” të zhvilluara nga Maturanti.
Matematikë 15% Ndikon: JO Matematikë, me një peshë 15%. Nëse Maturanti ka zhvilluar edhe lëndë të tjera të gruplëndës “Matematikë”, si në listën më poshtë, do të merret mesatarja e thjeshtë e të gjitha notave të këtyre lëndëve, gjatë gjithë viteve të studimeve të shkollës së mesme, përfshirë dhe ato të maturës shtetërore.1. Matematikë2. Matematikë dhe elementet e statistikës3. Matematikë dhe të dhënat e statistikës4. Matematikë e avancuar5. Matematikë e thelluar6. Matematikë e zbatuar7. Matematikë I8. Matematikë II - MA9. Matematikë, Gjermane10. Matematikë, Gjimnaz11. Matematikë, Gjuhesore12. Matematikë, Italiane13. Matematikë, Profesionale14. Matematikë-profil15. Përforcim Matematikë16. Matematikë - Kompjuter17. Algjebër18. Algjebër II19. Algjebër Trigonometri

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Analist financiar
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 60%
Menaxher biznesi
Rroga mesatare: 90 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Konsulent menaxhimi
Rroga mesatare: 90 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Specialist marketingu
Rroga mesatare: 70 000 Lekë Shanset e punësimit: 85%
Drejtor operacionesh
Rroga mesatare: 150 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%
Sipërmarrës
Rroga mesatare: 60 000 Lekë Shanset e punësimit: 80%
Menaxher burimesh njerëzore
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Analist tregu
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Koordinator projektesh
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Menaxher shitjesh
Rroga mesatare: 95 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Zëdhënës korporatash
Rroga mesatare: 85 000 Lekë Shanset e punësimit: 72%
Menaxher eksporti/importi.
Rroga mesatare: 90 000 Lekë Shanset e punësimit: 75%

Shtepia Shërbimet Lajmet