Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Farmaci - Universiteti I Mjekësisë I Tiranës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Farmaci, e cila ofrohet pranë Universiteti I Mjekësisë I Tiranës.

Kuota në total 110
Mes. e fundit fituese 9.28
2023
Renditja fillestare e fituesit të fundit 1071.0
2023
Tarifa vjetore (fillon nga) 45000

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2023
Renditja fillestare 1071
Pikët 139523,1
Mes. e gjimnazit 9.50
Mes. provimeve të maturës 8.97
Raundi i dytë, 2023
Renditja fillestare 8
Pikët 145342.4
Mes. e gjimnazit 9.97
Mes. provimeve të maturës 9.37
Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 811.0
Pikët 143402.0
Mes. e gjimnazit 9.92
Mes. provimeve të maturës 9.31

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare e matures shteterore 40% Nëse një kandidat jep provim lëndë me zgjedhje: Kimi, Fizikë, Biologji, nota e provimit shumëzohet me 1.4. Nëse një kandidat jep provim lëndë me zgjedhje, të ndryshme nga lëndët e përcaktuara në pikën a) të sipërcituar, nota e provimit shumëzohet me koeficientin 1.
Mesatare e pergjithshme e shkolles se mesme 30% Pesha në përqindje e notës mesatare aritmetike të shkollës së mesme (për të gjitha vitet) është 30%.

Kritere mbi lëndët

Fizikë 10% Ndikon: PO Nota mesatare aritmetike e lëndëve formuese (Fizikë, Kimi dhe Biologji), të zhvilluara gjatë tri viteve të shkollës së mesme 30%,ku (lëndët Fizikë, Kimi dhe Biologji të vitit të tretë, shumëzohen me koeficient 1.25)
Kimi 10% Ndikon: PO Nota mesatare aritmetike e lëndëve formuese (Fizikë, Kimi dhe Biologji), të zhvilluara gjatë tri viteve të shkollës së mesme 30%,ku (lëndët Fizikë, Kimi dhe Biologji të vitit të tretë, shumëzohen me koeficient 1.25)
Biologji 10% Ndikon: PO Nota mesatare aritmetike e lëndëve formuese (Fizikë, Kimi dhe Biologji), të zhvilluara gjatë tri viteve të shkollës së mesme 30%,ku (lëndët Fizikë, Kimi dhe Biologji të vitit të tretë, shumëzohen me koeficient 1.25)

Kritere të tjera

Për më shumë informacion klikoni linkun: http://umed.edu.al/pranimet-ne-programet-e-ciklit-te-pare-te-integruara-te-ciklit-te-dyte-dhe-te-ciklit-te-dyte-ne-universitetin-e-mjekesise-tirane-per-vitin-akademik-2023-2024/

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.

Shtepia Shërbimet Lajmet