Program Image
Universitet publik I paverifikuar

Ndihmës Dentist - Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

Më poshtë mund të shfletoni të gjitha informacionet për degën Ndihmës Dentist, e cila ofrohet pranë Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës.

Kuota në total 45
Mes. e fundit fituese 6.42
2022
Renditja fillestare e fituesit të fundit 347.0
2022
Tarifa vjetore (fillon nga) -

Shanset për të fituar degën

Konkurrenca për këtë degë, 2024

Mesataret e fundit fituese

Raundi i parë, 2022
Renditja fillestare 347.0
Pikët 6.0
Mes. e gjimnazit 6.18
Mes. provimeve të maturës 6.66

Kriteret e pranimit

Kritere mbi mesataren

Mesatare VKM 100% Mesatarja e notave sipas VKM nr.436, datë 03.06.2020,“Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2020–2021 dhe 2021-2022 e në vijim”, i ndryshuar me VKM nr.46, datë 27.01.2021, duke i rankuar në rend zbritës.

Kritere mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët.

Kritere të tjera

Nuk ka kritere të tjera.

Këto kritere janë marrë nga portali shtetëror UAlbania kështu që mund të mos jenë përditësuar me kriteret e këtij viti. Ju lutem kontrolloni këtë faqe vazhdimisht pasi ka universitete të cilat ende nuk i kanë përditësuar kriteret e tyre.

Profesionet e mundshme

Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.