Estetikë
TESS

Estetikë - Tirana Esthetics & Style School

40
Kuota
6.45
Mesatarja e fundit fituese
83
Renditja fillestare e fituesit të fundit
-
Kosto vjetore
Më shumë detaje rreth kësaj dege
Programi i studimit "Estetikë" ofrohet tek Tirana Esthetics & Style School. Më shumë informacion rreth këtij programi studimi, siç mund të jenë bursat që ofrohen, si edhe programi mësimor, mund t'i gjeni më poshtë.
Bursat që ofrohen
Nuk kemi informacion për bursat e kësaj dege
Kriteret

Kriteret mbi mesataren

# Kriteri Pesha Shënime

Kriteret mbi lëndët

Nuk ka kritere mbi lëndët

Kritere të tjera

Programi Estetikë është 2-vjeҫar dhe synon të krijojë profesionistë në fushën e estetikës. Roli kryesor i estetistes është të kujdeset për lëkurën dhe kjo mund të arrihet duke pasur një profil të plotësuar në 360 gradë për sa i përket të gjitha njohurive teorike, informacionit që merret nga studimet shkencore, e gjithashtu demostrimeve dhe praktikave në të gjitha disiplinat e fushës. Kohëzgjatja: 2 Vite Akademike (1,500 orë mësimore të ndara në 4 semestra) 120 Kredite ECTS Kriteret e pranimit: Mosha mbi 18 vjeç Diplomë e Maturës Shtetërore Programi i studimit është i përshtatshëm për të gjithë ata që kanë interes për fushën e estetikës. Aplikantët duhet të kenë njohuri bazë në kujdesin për lëkurën dhe/ose kozmetologji.

Plani mësimor

Nuk kemi asnjë përshkrim për këtë program studimi.
Profesionet e mundshme pas diplomimit
Profesionet e mundshme të kësaj dege vijnë së shpejti.
image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr