Universiteti Politeknik i Tiranes, Llogarit piket / Kriteret e Pranimit

None

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
29 June, 2022

Në datën 1 maj 2024, portali ynë online është përditësuar dhe pikët tuaja për çdo program studimi mund t'i merrni duke u regjistruar pranë portalit tonë dhe më pas duke hedhur në sistem të gjitha notat tuaja.

Pasi ta keni bërë këtë proces, shkoni te shërbimi "Lista e universiteteve dhe degëve" dhe mund të hapni secilin program studimi që ofrohet tek secili universitet i vendit për të parë pikët tuaja, konkurrencën, mesataret e provimeve të maturës që ju duhen për të fituar degët, etj.