Statistikat e Provimeve Me Zgjedhje - Matura Shteterore 2022

None

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
27 June, 2022

Keto jane statistikat e provimit me zgjedhje per cdo lende:

Biologji

Mesatarja e provimit te biologjise: 7.74
Me note 10.00: 59
Me note 4.00 (ngeles): 125
Totali i maturantëve që kanë bërë biologjinë: 5975

Ekonomi

Mesatarja e provimit te ekonomisë: 8.29
Me note 10.00: 18
Me note 4.00 (ngeles): 112
Totali i maturantëve që kanë bërë ekonominë: 7321

Fizikë

Mesatarja e provimit te fizikës: 8.42
Me note 10.00: 44
Me note 4.00 (ngeles): 33
Totali i maturantëve që kanë bërë fizikën: 1361

Qytetari dhe Psikologji

Mesatarja e provimit te qytetarisë dhe psikologjisë: 7.15
Me note 10.00: 1
Me note 4.00 (ngeles): 380
Totali i maturantëve që kanë bërë qytetarinë dhe psikologjinë: 9750

Filozofi dhe Sociologji

Mesatarja e provimit te filozofisë dhe sociologjisë: 7.13
Me note 10.00: 1
Me note 4.00 (ngeles): 40
Totali i maturantëve që kanë bërë filozofinë dhe sociologjinë: 291

Gjeografi

Mesatarja e provimit te gjeografisë: 6.52
Me note 10.00: 0
Me note 4.00 (ngeles): 77
Totali i maturantëve që kanë bërë gjeografinë: 523

Kimi

Mesatarja e provimit te kimisë: 8.57
Me note 10.00: 5
Me note 4.00 (ngeles): 2
Totali i maturantëve që kanë bërë kiminë: 160

Histori

Mesatarja e provimit te historisë: 6.66
Me note 10.00: 0
Me note 4.00 (ngeles): 23
Totali i maturantëve që kanë bërë historinë: 233

Shtepia Shërbimet Lajmet