Skema e Vleresimit - Gjuhe e Huaj / Matura 2019

None

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
07 June, 2019

Më poshtë keni linkun që ju dërgon tek skemat e vlerësimit për gjuhën Angleze të Maturës Shtetërore 2019.

Skema e Gjuhës Angleze, Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/English-Varianti-A.pdf

Skema e Gjuhës Angleze, Varianti B: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/English-Varianti-B.pdf  

Skema e Gjuhës Frënge, Varianti A: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/French-Varianti-A.pdf

Skema e Gjuhës Frënge, Varianti B: https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/French-Varianti-B.pdf

Suksese!

Shtepia Shërbimet Lajmet