Kur fillon dhe kur mbaron viti shkollor? Data e fillimit dhe mbarimit te vitit shkollor 2023 - 2024

Datat e fillimit dhe te mbarimit te vitit shkollor si edhe informacione te tjera lidhur me keto data

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
29 June, 2020

PERDITESIM:

Për vitin akademik 2023-2024 lexoni me poshte:

Arsimi 9-vjeçar

 • Për nxënësit e shkollave 9-vjeçare mësimi fillon në datën 11 shtator të këtij viti dhe përfundon në datën 14 qershor të vitit 2024.
 • Pushimet e para do të jenë ndërmjet datave 26 dhjetor 2023-5 janar 2024.
 • Periudha e dytë e pushimeve do të jetë ndërmjet datave 1 prill-5 prill të vitit të ardhshëm.
 • Provimet kombëtare për nxënësit e klasave të 9-ta do të zhvillohen në periudhën kohore ndërmjet datave 17-28 qershor 2024.

Arsimi i mesëm

 • Për shkollat e mesme mësimi nis në datën 11 shtator dhe përfundon në 14 qershor të 2024. Ndërsa maturantët do të mbyllin vitin më herët, në datën 31 maj të vitit 2024.
 • Pushimet e para do të jenë ndërmjet datave 26 dhjetor 2023-5 janar 2024.
 • Provimet kombëtare të Maturës Shtetërore 2024 për të gjithë maturantët në vend do të zhvillohen ndërmjet datave 3-28 qershor të vitit që vjen.

Arsimi profesional

 • Mësimi nis në datën 11 shtator.
 • Për klasat e dhjeta, për klasat e njëmbëdhjeta dhe të dymbëdhjeta të strukturës 4-vjeçare mësimi do të përfundojë në datën 14 qershor të vitit 2024.
 • Për maturantët mësimi do të mbarojë më herët, përkatëisht në datën 17 maj.
 • Për arsimin e mesëm profesional provimet përfundimtare të Nivelit II dhe III do zhvillohen në 27-31 maj.
 • Provimet e Maturës Profesionale do të zhvillohen ndërmjet datave 3-28 qershor.
 • Për të gjitha shkollat e arsimit të mesëm, është përcaktuar vetëm një periudhë pushimesh që do të jenë në datat 26 dhjetor 2023- 5 janar 2024

Kur mbaron viti shkollor 2023?

Ministria e Arsimit ka bërë me dije datën e fillimit dhe të mbarimit të vitit shkollor 2022 - 2023. Më poshtë ju kemi paraqitur edhe datat respektive për ciklin e 9-vjecares dhe shkollave të mesme.

Të gjitha shkollat 9-vjeçare do të përfundojnë mesimin më datë 8 qershor 2023, ndërkohë që nxënësit e klasave të nënta do japin provimet e lirimit në intervalin 9-30 qesrhor. Provimet e lirimit do të mbahen konkretisht në këto data:

 • Gjuhë Shqipe – 20 Qershor 2023
 • Matematikë – 23 Qershor 2023
 • Gjuhë e Huaj – 26 Qershor 2023

Për sa i përket shkollave të mesme, ato do ta nisin mësimin më datë 14 shtator dhe do ta përfundojnë atë më 15 qershor. Normalisht që ditët kur do të zhvillohen provimet e maturës shtetërore nxënësit do ta kenë pushim për shkak se shkolla do të përshtatet për kryerjen e këtyre provimeve.

Provimet e maturës 2023 do të mbahen në këto data:

 • 1 Qershor, Gjuhë e Huaj
 • 7 qershor, Gjuhë Shqipe dhe Letërsi
 • 13 qershor, Matematikë
 • 19 qershor, Lëndë me zgjedhje

veprat-letrare-gjuhe-letersia

Shtepia Shërbimet Lajmet