Kriteret e mesatares per universitetet - Viti akademik 2022 - 2023
Cover Image

Kriteret e mesatares per universitetet - Viti akademik 2022 - 2023

Stafi i PortaliStudentor.al Stafi i PortaliStudentor.al
04 June, 2020

Këto janë kriteret për pranimet në universitete. Një nga kriteret kryesore ka të bëjë me notën mesatare, ku për ciklin e parë të studimeve (studimet e nivelit Bachelor) duhet minimumi 6.5, VKM. Ndërkohë në programet e studimit të gjuhëve të huaja, minimalisht duhet notë mesatare 7.

Në programet e studimit të ciklit të parë “Bachelor”, të cilat japin akses në programet e ciklit të dytë “Master” në fushën e mësuesisë, kërkohet notë mesatare 7.5. Përjashtohen nga detyrimi i plotësimit të kriterit të notës mesatare kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve dyvjeçare, me karakter profesional, kandidatët që aplikojnë për t’u pranuar në programet e studimeve në fushën e artit dhe të sportit (pra të gjithë ata studentët që duan të studiojnë në Universitetin e Arteve ose Universitetin e Sporteve), si dhe kandidatët me origjinë shqiptare nga Republika e Kosovës, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci.


image
Ju nuk keni nje llogari
Regjistrohu ose Hyr