Tezat e Matures Shteterore nder vite, janë provimet që kanë rënë në vitet e kaluara të Maturës Shtetërore. Rrjedhimisht, këto teza do t’ju ndihmojnë që të praktikoheni për provimet e Maturës si edhe për të patur një ide rreth mënyrës se si provimet e Maturës hartohen. Deri më sot, tezat e Maturës Shtetërore hartoheshin pakashumë…