Njoftim: Informacioni do të përditësohen vazhdimisht. Shënim: Dhomat që gjenden në foto gjenden vetëm tek godina 11, 12, 6. Godinat e tjera nuk janë aq të mira. Dhomat janë kryesisht per 2 ose 3 studentë, ndërkohë që ka edhe dhoma ku mund të jetojë vetëm një student i vetëm por duhet folur me sekratrinë për…