Provimi i Matematikës është provimi i tretë i detyruar i Maturës Shtetërore 2019, pas provimit të gjuhës së huaj si edhe provimit të gjuhë shqipe dhe letërsisë.

Ne kemi bërë të mundur për juve Skemat e Vlerësimit të cilat ju mund t’i aksesoni për të kontrolluar saktësinë e përgjigjeve që keni dhënë në provim.

Matematikë – Gjimnaz i Pergjithshem Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_gjimnaz.pdf

Matematikë – Gjimnaz i Pergjithshem Varianti B:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_gjimnaz_b.pdf

Matematikë – Profesionale Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_profesional_kurrikul_vjeter.pdf

Matematikë – Profesionale Varianti B:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_profesional_b.pdf

Matematikë – Gjuhësor  Varianti A:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_profesional_kurrikul_vjeter.pdf

Matematikë – Gjuhësor  Varianti B:

https://www.portalistudentor.al/wp-content/uploads/2019/06/skeme_vleresimi_gjuhesor_b.pdf