Sa ka qen vjet vkm me e lart e arrire nga nx me ekselent?