Ku duhet te mbeshtetemi me shume per nje orientim te mire per mjekesine , ne mesataren VKM apo ne kriteret e llogaritjes?