Mesatare gjimnazi 7.62
Mesatare provimesh 6.27
Provim me zgjedhje biologji 7.5
A kap veterinari ne tirane?