Ku mund ta gjej tezen e provimit te Anglishtes 2019 dhe skemen e vleresimit . (Jo vetem skemen e vlersimit)