Tarifa e universitetit paguhet ne momentin qe rregjistrohesh apo kur fillon shkollen ? (Fakulteti ekonomise )