A mund ta fitoj stomatologjin me 141300.6 edhe pse jan “382 nx me mes mbi 9.5 “??