Si veprohet kur celsi ka gabime per korrigjimin e tezave te matures shteterore

Ne qoftese tek celsi i cili merret parasysh nga korrigjuesit ka gabime te pergjigjeve a do te quhet e sakte nese kapet gabimi

G
  • G
    Student1
  • 22 Korrik, 2019
Duhet te quhet nese vertete eshte e sakte
S