Sa kane mbetur te mjekesia dhe cfare po ndodh, stomat dhe faramcia nuk ka patur regjistrime??