Ne rast se i keni perllogaritur kriteret sipas formules per degen e mjekesise, cilet jane piket me te larta, dmth sa dalin piket ne qofte se jane te gjitha notat 10? Mund te me ndihmoni? Falemniderit.